کد خبر: 70860 تاریخ انتشار : 1397/2/17-9:43:26

پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی

دانشجویان کرمانشاه از نمایشکاه بین المللی کتاب تهران بازدید علمی به عمل آوردند
نظر به جایگاه و اهمیت ویژه کتاب و رسالت خطیر ترویج و تبیت فرهنگ کتابخوانی و با عنایت به ضرورت اهتمام جدی همگان وتوسعه این امراست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی کرمانشاه؛ نظر به جایگاه و اهمیت ویژه کتاب و رسالت خطیر  ترویج و تبیت فرهنگ کتابخوانی و با عنایت به ضرورت اهتمام جدی همگان علی الخصوص جوامع و مراکز آموزشی به توجه و توسعه این امر ، امور فرهنگی دانشگاه طبق سالیان گذشته اقدام به برگزاری اردوی فرهنگی علمی بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به همراه زیارت حرم حضرت امام (ره)  نموده است. .
این اردوی یکروزه تحت عنوان جویندگان علم به استعداد 190 نفر از دانشجویان خواهرو برادر در دو بخش مجزا ، خواهران برگزار شد و زمان حرکت برادران نیز در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 خواهد بود که دانشجویان علاقمند پس از ثبت نام راهی این اردوی مفید و ارزشی  علمی گردیدند ، حضور کارشناسان فرهنگی و اجرای مسابقه فرهنگی در خصوص اطلاعات عمومی در اردوی خواهران از حاشیه های این اردوی یکروزه علمی بود .
©2020 Basij Student Organization. All Rights Reserved