گزارشی تصویری از حضور دانشجویان دانشگاه های شهرستان اسلام آباد غرب در 13 آبان ماه