گزارش تصویری ازپرپایی مراسم عزاداری ایام محرم با حضور دانشجویان بسیجی دانشکده فنی مهندسی شماره یک پ