گزارش تصویری از مناظره صادق زیباکلام با علی خضریان در دانشکده علوم دانشگاه رازی