گروه خبری - اقتصادی
مردم و به خصوص اهالی رسانه، خیلی خوب به خاطر دارند در همان آغازین روزهای عمر دولت یازدهم که یکی از محورهای اصلی کاری خود را بر مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق متمرکز کرده بود، رهبر معظم انقلاب و بسیاری از بزرگان و دلسوزان انقلاب رهنمود جدی شان به دست اندرکاران امور اجرایی کشور این بود که در اثنای فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک مبادا همه امور کشور را با مذاکرات هسته ای گره بزنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: امروز استان کرمانشاه به نیروی پشت میزنشین نیاز ندارد، بلکه به افراد مهارت‌دیده و کارآفرین نیاز دارد.
نگاهی به ساختار صنعت نفت واقدامات آزمون و خطایی وزیر فعلی نفت در دهه 70 ٬حدود 175 شرکت فرعی در زیر مجموعه چهار شرکت اصلی تشکیل می شود که 52 شرکت مربوط به زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند که تنها 5 شرکت آن تولیدی هستند.
مولفه مهم برای اجرای فرمان رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سنقر در مورد هدف از تشکیل گروه های جهادی افزود: گروه جهادی شهید فرهنگیان با هدف خدمت رسانی ومحرومیت زدایی از مناطق محروم جامعه تشکیل شده است.
|< < 1 > >|